Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

1977

Η νεολαία του χωριού στην Πλάκα απολαμβάνει την θάλασσα.Ορθιος δεξιά Νίκος Σαρρής Πολεμάκης και με το καπέλο κάτω Νίκος Σαρρής Γουδής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: