Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ

Δεύτερος από αριστερά ο Κων/νος Σαρρής γραμματικος και της Κουνουπιάς και δίπλα του δεξιά ο Ηλίας Σαρρης ταχυδρόμος στην πηγη του χωριού.