Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Τρείς γάμοι την ίδια ημέρα στα Τσιτάλια

                                      1)       Ματίνα Σαρρή-Παναγιώτης Σαρρής Σούλιας
                                     2)       Μαρία Κωνσταντά-Γιώργος Σαρρής Πολεμάκης
Τρίτος γάμος της ίδιας ημέρας ήταν της Γιαννούλας Σαρρή με τον Μανώλη Κωνσταντά Χούπα.
Κοινό χαρακτηριστικό των τριών γάμων ηταν ότι Ματίνα και Γιώργος είναι αδέρφια όπως και Μαρία με Μανώλη