Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Το γεφύρι της Αργύραινας

Με την "έλυση" του τσιμέντου ότι γραφικό και όμορφο έμεινε δυστυχώς μόνο ανάμνηση.Η τοποθεσία του γεφυριού ήταν στην διασταύρωση κάτω από το κοινοτικό γραφείο.