Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

1966 αριστερα μπροστα Σοφία Σοφ.Σαρρή Αγγελική Σοφ.Σαρρή
πίσω δεξιά Καλλιόπη Αθαν. Σαρρή-Στάγια

Δεν υπάρχουν σχόλια: