Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Παρατσουκλια

• Αρκαδία – Σκορδάς ή Αβγοζύγης
Σκορδάς λόγω των τοπικών προϊόντων και αβγοζύγης γιατί πρώτοι οι Αρκάδες πουλούσαν αυγά βάσει του μεγέθους τους – των αυγών -.

Δεν υπάρχουν σχόλια: