Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ

Αρκάδας – Σκορδάς ή Αβγοζύγης
Σκορδάς λόγω των τοπικών προϊόντων(σκόρδα) και αβγοζύγης γιατί πρώτοι οι Αρκάδες πουλούσαν αυγά βάσει του μεγέθους τους – των αυγών -.

Δεν υπάρχουν σχόλια: