Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

3 Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία / ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 50,10 3.045 13
Α Κυριακή Β Κυριακή
Εκλ. Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
Τύρου 63,54 1.011 0,00 0
Κοσμά 32,47 113 0,00 0
Λεωνιδίου 46,41 1.921 0,00 0

2 Τσιγκούνης Δημήτριος του Αλεξάνδρου / ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ 42,22 2.566 7
Α Κυριακή Β Κυριακή
Εκλ. Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
Τύρου 32,87 523 0,00 0
Κοσμά 38,51 134 0,00 0
Λεωνιδίου 46,12 1.909 0,00 0

1 Ρουσάλης Ιωάννης του Παναγιώτη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 7,68 467 1
Α Κυριακή Β Κυριακή
Εκλ. Περιφέρεια Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι
Τύρου 3,58 57 0,00 0
Κοσμά 29,02 101 0,00 0
Λεωνιδίου 7,47 309 0,00 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: